Dự án đã hoàn thành

Hoàn thành 2020

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 04(50MWp)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ENERGY LA NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI COD: 10/08/2020 DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG: 49,5 ha MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:  – Dự án Nhà máy điện mặt trời Vietnam Solar Park 04, công suất 50MWp, được đầu tư xây dựng sử dụng...

Hoàn thành 2020

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 03(50MWp)

CHỦ ĐẦU TƯ:  CÔNG TY CỔ PHẦN LONG AN SOLAR PARK NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI COD: 28/07/2020 DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG: 49,5 ha MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:  – Dự án Nhà máy điện mặt trời Vietnam Solar Park 03, công suất 50MWp, được đầu tư xây dựng sử...

Hoàn thành 2019

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 02(50MWp)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SOLAR NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI COD: 30/06/2019 DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG: 50,3 ha MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:  – Dự án Nhà máy điện mặt trời Vietnam Solar Park 02, công suất 50MWp, được đầu tư xây dựng sử dụng nguồn...

Hoàn thành 2019

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 01(50MWp)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU LONG AN NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI COD: 20/09/2019 DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG: 52,7 ha MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:  – Dự án Nhà máy điện mặt trời Vietnam Solar Park 01, công suất 50MWp, được đầu tư xây dựng sử dụng nguồn...