LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

chúng tôi làm gì

lĩnh vực hoạt
động CỦA VIETNAM SOLAR PARK

Vietnam Solar Park hoạt động trên bốn lĩnh vực chính: Phát triển dự án, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và Quản lý vận hành, Bảo trì - Bảo dưỡng nhà máy điện mặt trời.

Bốn Lĩnh Vực Hoạt Động
Của Vietnam Solar Park

Phát triển Dự án

Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong quá trình phát triển dự án, cũng như kết hợp những trải nghiệm thực tế từ dự án Vietnam Solar Park, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng, đối tác từ giai đoạn hình thành ý tưởng, đến giai đoạn phát triển và vận hành thương mại một dự án năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, từ những phân tích chuyên sâu, chúng tôi đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài cho khách hàng, đối tác.

Tư vấn Quản lý dự án

Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;

• Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

• Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

• Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết; cam kết độ chính xác cũng như tính hợp lý, chịu trách nhiệm hoàn toàn về giá trị thanh toán trước chủ đầu tư và pháp luật;

• Chịu trách nhiệm về các hoạt động quản lý dự án tại công trường xây dựng;

• Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;

• Nghiệm thu, bàn giao công trình;

• Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

• Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng giữa 2 bên chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án;

• Chịu trách nhiện về các nhiệm vụ khác mà Chủ đầu tư giao đã được đề cập trong hợp đồng.

Tư vấn giám sát

Thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng.

• Quản lý pháp lý, giúp Chủ đầu tư báo cáo và giải trình với các cơ quan chức năng khi cần thiết;

• Hỗ trợ lập, tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng;

• Tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng do nhà nước ban hành.

Dịch vụ Quản lý Vận hành, Bảo trì - Bảo dưỡng nhà máy Điện mặt trời

 • Quản lý Vận hành : Cung cấp chuyên gia, chuyên viên, nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm theo qui định vận hành của EVN và qui định của Pháp luật Việt Nam để thực hiện dịch vụ quản lý vận hành Nhà máy điện mặt trời.
 • Bảo trì, Bảo dưỡng :
   • Bảo trì, Bảo dưỡng định kỳ các các thiết bị ngoài cánh đồng pin năng lượng mặt trời như : tấm pin, hộp đấu nối DC, Inverter, biến áp trung thế, hệ thống tiếp địa,…;
   • Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nhà trạm 110kV theo qui định của ngành điện,…;
   • Cắt cỏ, rửa pin, đánh giá định kỳ chất lượng các hệ thống cơ khí, hạ tầng để có các cảnh báo sửa chữa, khắc phục kịp thời,…;
   • Phối hợp làm việc, giám sát và khắc phục sự cố cùng với nhà thầu EPC trong thời gian bảo hành Nhà máy,…;
   • Lưu trữ dữ liệu thông tin, lịch sử thiết bị của nhà máy;
   • Phân tích sản lượng và đề xuất giải pháp tối ưu; 
   • Phối hợp với bộ phận vận hành của Nhà máy để đàm bảo vận hành an toàn, hiệu quả;
   • Trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả nhất.
Liên lạc tư vấn dự án ngay

Bạn có thắc mắc cần giải đáp ?