CÁC DỰ ÁN CỦA VIETNAM SOLAR PARK

dự án tiêu biểu

dự án hoàn thành solar park 1

Vietnam Solar là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam. Sau hơn 2 năm hoạt động, chúng tôi có 12 nhà máy đã và đang hoàn thiện với hơn 1000 hecta diện tích khai thác

Tìm hiểu thêm

thành tựu

các dự án đã hoàn thành

Vietnam Solar Park là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh Long An, dựa theo xu hướng tận dụng nguồn năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Hoàn thành 2020

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 04 (50MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 04 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Hoàn thành 2020

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 03 (50MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 03 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Hoàn thành 2019

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 02 (50MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Hoàn thành 2019

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 01 (50MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

TƯƠNG LAI

Các Dự Án Đang Xây Dựng

Vietnam Solar Park là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh Long An, dựa theo xu hướng tận dụng nguồn năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Dự kiến hoàn thành 2024

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 12 (CÔNG SUẤT 125MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 12 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành 2023

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 11 (CÔNG SUẤT 100MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 11 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành 2023

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 10 (CÔNG SUẤT 150MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 10 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành 2023

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 09 (CÔNG SUẤT 150MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 09 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành 2023

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 08 (CÔNG SUẤT 100MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 08 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành 2023

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 07 (CÔNG SUẤT 100MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 07 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 05 (CÔNG SUẤT 625MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 05 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Dự kiến hoàn thành

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR PARK 06 (CÔNG SUẤT 50MWp)

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 06 sử dụng công nghệ quang điện để chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện 1 chiều nhờ vào hiệu ứng quang điện; sau đó điện 1 chiều được chuyển đổi sang điện xoay chiều qua các bộ biến đổi Inverter và được tăng áp lên lưới điện cao áp để truyền tải điện vào lưới điện quốc gia.

Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam Vietnam Royal Investment Group - VRI GROUP là một trong những đơn vị đi đầu trong nỗ lực thực hiện những dự án mang lại giá trị cao cho xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển nguồn kinh tế trong nước cũng như chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện các vấn đề môi trường.

Ông Trần Ngọc Nhật

TGĐ Tập Đoàn Đầu Tư Hoàng Gia - Việt Nam

Liên lạc tư vấn dự án ngay

Bạn có thắc mắc cần giải đáp ?