THƯ VIỆN ẢNH, VIDEO

hình ảnh chọn lọc

Điện mặt trời sẽ là 'vua mới' trên thị trường

Năng lượng tái tạo, dẫn đầu là năng lượng mặt trời, có thể đóng góp 80% tăng trưởng trong sản xuất điện thập kỷ tới.

Liên lạc tư vấn dự án ngay

Bạn có thắc mắc cần giải đáp ?